Zaqatala rayon Mərkəzi kitabxanası

Zaqatala rayon MKS

Fyodor Dostoyevski.Qumarbaz

Fyodor Dostoyevski.Qumarbaz

Varis Yolçuyev. Sonuncu ölən ümidlərdir

Sizə təqdim olunan bu kitab "Sonuncu ölən ümidlərdir" in qəhrəmanlarının sonrakı taleyini də özündə əks etdirən roman variantıdır.

Varis Yolçuyev. Sənə inanıram

"Sənə inanıram romanında sevgi və xəyanət, insanın cəmiyyətdə yerini tapa bilməməsi, xoşbəxtlik axtarışları, gözlənilməz sujet xətti oxucunu axıradək gərginlik içərisində saxlayaraq, maraqlı bir romanın yaranmasını təmin e

İsa Hüseynov-Muğanna. İdeal

Xalq yazıçısı İsa Muğanna (Hüseynov) Azərbaycan nəsrinin inkişafında sanballı xidmətləri olan söz sənətkarıdır. Yeni Azərbaycan nəsrini onun, artıq nəsr poetikasının gözəl nümunələrinə çevrilmiş

E.M.Remark.Seçilmiş əsərləri

Böyük alman romançısı Erix Mariya Remark XX əsr dünya ədəbiyyatının ən nəhəng simalarındandır. Bütün yaradıcılığını müharibə mövzusuna həsr edən yazıçının əsərləri mənsub olduğu