Zaqatala rayon Mərkəzi kitabxanası

Zaqatala rayon MKS

İsa Hüseynov-Muğanna. İdeal

Xalq yazıçısı İsa Muğanna (Hüseynov) Azərbaycan nəsrinin inkişafında sanballı xidmətləri olan söz sənətkarıdır. Yeni Azərbaycan nəsrini onun, artıq nəsr poetikasının gözəl nümunələrinə çevrilmiş

E.M.Remark.Seçilmiş əsərləri

Böyük alman romançısı Erix Mariya Remark XX əsr dünya ədəbiyyatının ən nəhəng simalarındandır. Bütün yaradıcılığını müharibə mövzusuna həsr edən yazıçının əsərləri mənsub olduğu

S.Svayq.Seçilmiş əsərləri

XX əsrin ən böyük sənətkarlarından biri, görkəmli Avstriya yazıçısı Ştefan Svayqın “Seçilmiş əsərləri”nə “Rotterdamlı Erazmın zəfər təntənəsi və faciəsi” tarixi-bioqrafik o&cced

D.Defo.Robinzon Kruzo

Məşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun " Robinzon Kruzo " ( 1719) romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə əzmi, iradə möhkəmliyi, dözümlülüyü,

M.Ə.Sabir.Hophopnamə.I cild

Mirzə Ələkbər Sabir min illik ədəbiyyat tariximizin geniş göylərini bəzəyən bənzərsiz sənət ulduzudur. Onun “Hophopnamə”si başdan-ayağa zülmə, ətalətə etiraz, insan haqqına və heysiyyətinə qarşı çev