Zaqatala rayon Mərkəzi kitabxanası

Zaqatala rayon MKS

Sabir Əhmədov.Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət

Topluya Azərbaycanın qədim keçmişindən ən yeni tarixədək keçdiyi uzun və keşməkeşli yolda izlərini qoymuş şəxsiyyətlər haqqında yığcam məlumatlar daxil edilmişdir. 

Qəzənfər Paşayev.Nostradamusun möcüzəli aləmi

Professor Qəzənfər Paşayevin yeddi ildən artıq üzərində işlədiyi və mühakiməmizə təqdim etdiyi kitabında şüurlu həyatınız boyu cavabını tapmaqda aciz olduğunuz, ürəyinizdə şübhə və tərəddüdlərlə götür-qoy etdiyiniz "

Azərbaycan tarixi atlası

Azərbaycan tarixi atlası kitabı ölkəmizin tarixini öyrənənlər üçün kartoqrafik vəsait kimi məzərdə tutulmuşdur.