Zaqatala rayon Mərkəzi kitabxanası

Zaqatala rayon MKS

Xəlil Rza Ulutürk. Məqsud Şeyxzadə və "Azərbaycan Dəftəri"

Xalq şairi, ilk istiqlal ordenli Xəlil Rza Ulutürkün arxivində "Türküstan divarı", "Azərbaycan dəftəri" adlı əlyazmaları qovluqlarda saxlanılır. Həmin qovluqlarda X. Rzanın Azərbaycan və Orta Asiya xalqları ədəbiyyat

Nərgiz Cabbarlı. Axundzadə şəxsiyyəti

Kitabda böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, yazıçısı və dramaturqu Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığı və həyat yolu elmi-publisistik yolla araşdırılır, onunla bağlı müəyyən faktlara aydınlıq gətirilir,

Lion Feyxtvanger. Seçilmiş əsərləri

XX əsrin məşhur söz ustalarının siyahısına Leon Feytxvangerin adı böyük hərflərlə yazıla bilər. Lion Feyxtvanger (1884-1956) Münhendə milliyətcə yəhudi olan fabrikant ailəsində dünyaya gəlmişdir. Gimnaziy